Wat verzamelen?

Veldwerkmethodes staan in verband met het taalonderdeel dat men wil onderzoeken en met de gekozen invalshoek. Men moet dus rekening houden met de vraag of men de uitspraak, de woordenschat of de zinsvolgorde van een dialect wil onderzoeken en of men verschillende dialecten met elkaar wil vergelijken of maar één dialect grondig wil bestuderen.

De materiaalverzamelingen ontstonden steeds in het kader van het heersende wetenschappelijk 'paradigma' (Junggrammatiker, structuralisme, sociolinguïstiek ...). Men heeft zich eerst gericht op het verzamelen van taalfeiten, later werden bijvoorbeeld ook gege­vens verzameld over de attitudes van sprekers tegenover hun eigen of een ander dialect.