Waar verzamelen?

De meest typische vormen van dialectologisch onderzoek richten zich fundamenteel op ruimtelijke taalvariatie, eventueel gecombineerd met sociale taalvariatie. Het spreekt vanzelf dat het vruchtbaarste onderzoek verricht kan worden in gebieden met een hoog aantal geografische tegenstellingen, nl. in overgangsgebieden, waar men eventueel ook de sociale conditionering van de geografische verschillen kan trachten te volgen. Geografisch onderzoek wijst aan in welk gebied sociolinguïstisch onderzoek vruchtbaar kan zijn.

Geografische en sociale differentiatie kan correleren: sociale klassen hebben namelijk de neiging elkaar op te zoeken en bijv. in bepaalde delen van de stad bij elkaar te gaan wonen.