Dialectteksten

De eerste 'dialectologische' producten waren verzamelingen teksten om de rijkdom van de dialecten te demonstreren. Sedert ca. 1835 verschenen dialectteksten in o.a. ‘Belgisch Museum’, het tijdschrift van Jan Frans Willems.

Het wetenschappelijke belang van de eerste verzamelingen is vrij gering door:

  • de willekeurige keuze van de teksten
  • de weinig nauwkeurige weergave van het dialect
  • het amateuristische commentaar


Interessanter werd het toen men parallelle teksten ging uitgeven, zodat vergelijking mogelijk was. De bekendste verzameling is het Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon van Winkler (1874) met de parabel van de verloren zoon. Winklers commentaar is wetenschappelijk gefundeerder.