Syntactische studies

De structuralistische corpusanalyse werd ge├»ntroduceerd door de ‘Groningse School’ (enkele opstellen van G.S. Overdiep en G.A. van Es in de eerste jaargang van Onze Taaltuin).

Prototypische studies waren voor het Noorden Overdiep G.S. (1940), De volkstaal van Katwijk-aan-Zee, en Sassen A. (1953), Het Drents van Ruinen. Voor het Zuiden is vooral V.F. Vanacker te vermelden met de Syntaxis van het Aalters dialect (1948) en de vele structuralistische licentiaatsverhandelingen op basis van transcripties van bandopnemingen die onder zijn leiding aan de UGent werden gemaakt.