20ste eeuw: schriftelijke enquêtes

 

 • 1921: Die südniederländischen Mundarten (Frings en Vandenheuvel).

  Deze enquête bevat de 40 zogenaamde 'Wenker'-zinnen in 56 Zuid-Nederlandse dialecten.

 

 • 1922-1955: Enquêtes van de "Zuidnederlandse Dialectcentrale" (= ZND) van de K.U.L.

  De ZND-enquête bestaat uit 49 vragenlijsten voor een Vlaams dialectwoordenboek, dat er weliswaar nooit gekomen is.

 

 • 1931-heden: Enquêtes in het hele Nederlandse taalgebied vanwege het Amsterdamse Dialectenbureau (nu  Meertens Instituut).

  Deze enquêtes dienden, samen met de ZND-enquête, voor de Taalatlas van Noord- en Zuidnederland / Taalatlas van het Nederlands en het Fries van Kloeke. Tussen 1939 en 1989 werden 118 taalkaarten gepubliceerd: hoofdzakelijk lexicale maar ook enkele fonologische, morfologische en syntactische.

 

 • 1928-1958: Vragenlijsten van de Zeeuwse Vereniging voor Dialectonderzoek.

  Deze vragenlijsten dienden voor het Woordenboek van de Zeeuwse Dialecten van H. Ghijsen, het eerste wetenschappelijke dialectwoordenboek. De enquêtes werden naderhand hervat en resulteerden in het Supplement op het WZD in 2003.