Extern-linguïstische factoren

Bij de interpretatie van taalkaarten wordt steeds gekeken of de taalgeografische patronen in verband gebracht kunnen worden met niet-talige factoren die de kaartbeelden kunnen verklaren. Taalelementen verspreiden zich namelijk hoe dan ook via het menselijk verkeer. De taalkaarten worden dan vergeleken met andere kaarten om causale samenhangen op het spoor te komen. Zo wordt bijvoorbeeld gezocht naar:

  • samenval met een natuurlijke grens?
  • samenval met (oude) politiek-administratieve grenzen?
  • samenval met economische gerichtheid?

 

Op deze kaart van Zeeuws-Vlaanderen omstreeks 1700 bijvoorbeeld, is duidelijk te zien dat de huidige dialectgrenzen samenvallen met de maatschappelijk-religieuze grenzen die Zeeuws-Vlaanderen al eeuwenlang verdelen.