Intern-linguïstische factoren

De verbreiding van taalverschijnsel x kan samenhangen met die van fenomeen y. Bij samenval van diverse isoglossen is een causale samenhang (door systeemdwang) niet uit te sluiten, bijvoorbeeld in het geval van push en drag chains.

Causale samenhang is er bijv. ook in het geval van hypercorrecte reacties op een bepaald fenomeen (bv. hypercorrecte ronding in de buurt van ontrondingsgebieden, als in het Lokerse brol en wollen voor 'bril' en 'willen').