Terraslandschap

Een terraslandschap is een bepaald type dialectlandschap, dat gekenmerkt wordt door de sprongsgewijze verspreiding van een taalfenomeen dat naar een bepaald gebied toe steeds in kracht toeneemt. Het ontstaat doordat twee dialectgebieden eeuwenlang met elkaar geconfronteerd werden, waarbij het ene gebied het andere a.h.w. stap voor stap verovert, of een bepaald verschijnsel zich stap voor stap terugtrekt.

Bijv.: Regressie van de zgn. ‘ingveonismen’ (umlautsontronding: brigge, dinne, stik; s-meervouden: kats, honds, rams, zoons,…)

 

Een ander voorbeeld van een terraslandschap is de onderstaande kaart: de uitspraak van de Westgermaanse /ai/ in de Vlaamse dialecten verschilt van woord tot woord. Per woord is er een andere isofoon.