De vorm van de dialectgebieden

Wanneer aan de periferie van een kaart dezelfde verschijnselen voorkomen, gaat men er in eerste instantie van uit dat die vormen de oudste zijn. Bv. Brabantse dialectwoorden komen sporadisch in het Vlaams en het Limburgs voor, maar het omgekeerde is nooit het geval. Het Brabants dialect is dus expansief. Als het geografisch gebied van een taalverschijnsel uitstulpt naar een stad toe, is het verschijnsel expansief.