De plaats van de vormen in een natuurlijke fonetische keten

De keten eeë > ieë > ie: (als in zee) is 'natuurlijk'. De Gentse uitspraak ie: in [zie:] (zee) is dus een innovatie t.o.v. de Oost-Vlaamse uitspraak ieë.