Dialectkaarten

 

In de loop der jaren zijn er onder andere bij het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD) een heleboel dialectkaarten getekend en gepubliceerd in de verschillende afleveringen. Hier kun je alle WVD-dialectkaarten, gegroepeerd per aflevering, terugvinden.

 

Inleiding met klankkaarten

Hier vind je overzichtskaarten van hoe de verschillende klanken worden uitgesproken in Frans-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.

 

Korte klinkers (a, e, i, u, o)

Lange klinkers (aa, ee, ie, oe, oo, ooi, eu, uu)

Tweeklanken (ij, ei, ui, ou, au)

Doffe e

Klinkerveranderingen (verlies van tegenstelling kort-lang, klinkerrekking, klinkerverkorting)

Echte medeklinkers (assimilatie van stem, d, k, sch, g, mouillering)

Likwieden (r, l)

Nasalen (n, m, ng)

Halfvocalen (w, j)

 

Landbouwwoordenschat

Akkerland en weiland (1979)

Behuizing (1985)

Het erf (1987)

Ploegen (1991)

Rund 1 (1993)

Spitten, eggen, rollen (1994)

Bemesting (1995)

Waterhuishouding (1997)

Rund 2 (2001)

Paard 1 (2003)

Pluimvee (2008)

 

Vaktaalwoordenschat

De mandenmaker (1982)

De strodekker (1982)

Handspinner en touwslager (1982) In deze aflevering zijn geen kaarten opgenomen.

De kuiper en de hoepelmaker (1988)

De molenaar (1990)

De timmerman en de meubelmaker 1 (1998)

De zeevisser (2000)

 

Algemene woordenschat

Vogels (1996)

Land- en Waterfauna (1999)

Flora (2002)

Karakter (2005)

Verstand en Gevoel (2007)

School en Kinderspelen (2008)