Regionale dialectwoordenboeken

In de zuidelijke Nederlanden is er de laatste tijd een zeer drukke dialectlexicografische bedrijvigheid. Niet alleen zijn er de drie grote regionale dialectwoordenboeken (GRW), maar ook worden er heel wat regionale (en ook lokale) amateurdialectwoordenboeken gepubliceerd.

De 3 GRW zijn eigenlijk als taalatlassen opgezet: ze zijn thematisch georganiseerd en registreren - begrip per begrip - de dialectwoorden in zoveel mogelijk plaatsen voor een groot, grensoverschrijdend gebied, namelijk Brabant, Limburg en het oude Graafschap Vlaanderen.


 
Brabant - WBD : provincies Noord-Brabant (N), Antwerpen (B) en Vlaams-Brabant (B) Gebieden van de grote regionale woordenboeken

Weijnen, A.A. e.a. (1967-2005), Woordenboek van de Brabantse Dialecten. Deel I: Agrarische vakterminologie (inl. en 8 afl.), Deel II: Niet-agrarische vakterminologieën (9 afl.), Deel III: Algemene Woordenschat (inl. en 14 afl.). Assen/Maastricht, Van Gorcum; Groningen/Utrecht, Gopher.

 

Limburg - WLD: provincies Belgisch-Limburg en Nederlands-Limburg

Weijnen, A.A., J. Goossens e.a. (1983–2008), Woordenboek van de Limburgse Dialecten. Assen, Van Gorcum; Groningen, Gopher.

 

Vlaanderen - WVD : provincies Frans-Vlaanderen (F), West-Vlaanderen (B), Oost-Vlaanderen (B) en Zeeuws-Vlaanderen (N)

Devos, M. e.a. (1979–), Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Gent/Tongeren, Michiels.

 

Het Woordenboek van de Zeeuwse Dialecten (WZD) is niet thematisch maar alfabetisch geordend, maar wordt wegens zijn omvang (de volledige provincie Zeeland én Goeree-Overflakkee worden behandeld) toch tot de grote regionale woordenboeken gerekend.

Ghijsen, H.C.M. (1964), Woordenboek der Zeeuwse Dialecten. Den Haag, Van Goor.

Fraanje, K. e.a. (2003), Supplement Woordenboek der Zeeuwse Dialecten. Krabbendijke, Van Velzen.

 

Wegens de relatief beperkte microstructuur van de 3 GRW is het kleinschaliger en semantisch fijner lexicografisch verzamelwerk in de regionale en lokale amateurwoordenboeken zeer welkom. Met regionale woordenboeken bedoelen we woordenboeken die een vrij aanzienlijk geografisch gebied bestrijken, niet de deelgemeenten van een fusiegemeente.

 

Hier vind je een overzicht van kleinere regionale dialectwoordenboeken uit Vlaanderen en Nederland.