Regionale woordenboeken in Nederland

 

Salland

 • Krijt, R. (1991), Sallands Woordenboek. Raalte, Werkgroep Dialect Raalte.
 • Krijt, R. (1995), Nieuw Sallands Woordenboek. Raalte, Werkgroep Dialect Raalte.

 

Zaanstreek

 • Boekenoogen, G.J. (2004), De Zaanse volkstaal: het Zaans woordenboek: bijdrage tot de kennis van de woordenschat in Noord-Holland. Wormer, Stichting Uitgeverij Noord-Holland.
 • Boekenoogen, G.J. (1971), De Zaanse volkstaal: bijdrage tot de kennis van de woordenschat in Noord-Holland. Deel I, II: Zaans Idioticon, aanvullingen. Zaandijk, Heijnis.

 

Veluwe

 • Van de Giessen, H. (2008), Barnevelds woordenboek: het dialect van de West- en Midden-Veluwe. Barneveld, Koninklijke BDU Uitgevers.

 

Zuid-Utrecht

 • Scholtmeijer, H. (1993), Zuidutrechts woordenboek: dialecten en volksleven in de Kromme-Rijnstreek en Lopikerwaard. Utrecht, Matrijs.

 

Gelderland/Overijssel

 • Gallée, J.H. (1895), Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch dialect. ’s-Gravenhage, Nijhoff.

 

Twente

 • Schönfeld Wichers, K.D. (1983), Woordenboek Twents-Nederlands. Rijssen, Stichting voor Oud-Twentse volkstaal.
 • Schönfeld Wichers, K.D. (1979), Woordenboek Nederlands Twents. Hengelo, Broekhuis.
 • Dijkhuis G.J.H. (1991), Twents woordenboek: Twents in woord en gebruik: Twentse woordenschat. Enschede, Van de Berg.
 • Hottenhuis, A.L. (2001), Wat (nog) niet in Dijkhuis staat. Hengelo, Smit van 1876.

 

Drenthe

 • Bergsma, J. (1906), Woordenboek, bevattende Drentsche woorden en spreekwijzen. Groningen, Wolters.
 • Bergsma, J. (1928), Drentsch woordenboek (vervolg). Groningen, Wolters.

 

Groningen

 • Boeles, P. (1997), Idioticon Groninganum: vergelijkend woordenboek van den Groningschen tongval. Groningen, Forsten/Bedum, Profiel.
 • Ter Laan, K. (1929, 19522, 1974, 1977, 1989, 2001 ), Nieuw Groninger woordenboek.

 

Noord-Brabant

 • Daniëls, W. (2005), Brabants mooiste woord. ’s-Hertogenbosch, Gianotten, Van Piere en Adr. Heinen.
 • Mandos, H. en M. Mandos-van de Pol (1988, 19924, 20036), De Brabantse Spreekwoorden. Uitdrukkingen in Brabant gebruikt en opgetekend. Waalre, Hein Mandosstichting. Vierde, verbeterde en uitgebreide druk: Waalre, Hein Mandosstichting. Zesde, verbeterde druk: Zaltbommel, Kempen.
 • Heeroma, K. (uitg.) (1968), Brabants uit de 18de eeuw. De Meierijse woordenlijsten van J.L. Verster. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij.
 • Swanenberg, C. en J. Swanenberg (1996), Eige grèij, ’n Meijerijs woordenboek. Enschede, Van de Berg. (Rosmalen (L 144), Nuland (L 145), Berlicum (L 147), Den Dungen (L 148) en omgeving.)
 • Swanenberg, C. en J. Swanenberg (2000), Vergee:te grèij. Aanvullingen op Èige grèij. Enschede, Van de Berg.
 • Swanenberg, C. (2003), Wie wè bewaort diej he’ wè. Enschede, Van de Berg.
 • Hoeufft, J.H. (1836), Proeve van Bredaasch taal-eigen of Lijst van eenige in de stad en den lande van Breda gebruikelijke en in sommige oorden van ons vaderland min gewone woorden en spreekwijzen, verzameld en toegelicht. Breda, Sterk. Hier vind je de inleiding op dit woordenboek.
 • De Bont, A.P. (1958), Dialekt van Kempenland, meer in het bijzonder d’Oerse taol, dl. II: Vocabularium. Assen, Van Gorcum. (Zie voor de plaatsen die met ‘Kempenland’ bedoeld worden: dl. I: Klank- en vormleer.) (Oerle (L 224) en omgeving.)
 • Hoppenbrouwers, C. (1996), De taal van Kempenland, van ààwbätte tot zwiemele. Eindhoven, Kempen. (Westerhoven (L 280) en omgeving.)
 • Dialecten in het Zuidkwartier (2007). z.p., Heemkunde Het Zuidkwartier. (Woensdrecht (I 102) en omgeving.)

 

Nederlands-Limburg

 • Prikken, P. (1994), De taal van de Maas. Woordenboek Nederlands-Limburgs. Sittard, C&C Euregio.