Regionale woordenboeken in Vlaanderen

 

Antwerpen


 • Cornelissen, P.J. en J.B. Vervliet (1899-1903), Idioticon van het Antwerpsch dialect (stad Antwerpen en Antwerpsche Kempen). Gent, Siffer.
 • Cornelissen, P.J. en J.B. Vervliet (1906), Idioticon van het Antwerpsch dialect (stad Antwerpen en Antwerpsche Kempen). Aanhangsel. Gent, Siffer.
 • Cornelissen, J. (1936-1938), Idioticon van het Antwerpsch dialect (stad Antwerpen en Antwerpsche Kempen), Bijvoegsel, deel I Turnhout 1936, deel II-III. Turnhout, Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- & Letterkunde.
 • Van Hee, E. (2005-2006), Woordenboek van de Antwerpse taal. Antwerpen/Rotterdam, De Vries-Brouwers.

 

Antwerpse Kempen (prov. Antwerpen)

 • Goossenaerts, J. (1956-1958), De taal van en om het landbouwbedrijf in het noordwesten van de Kempen, een taal-, vak-, geschied-, heem- en volkskundige bijdrage tot de Nederlandse woordenschat. Gent, Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- & Letterkunde.

 

Belgisch-Limburg


 • Maasen, M. en J. Goossens (1975), Limburgs Idioticon. Verzamelingen dialectwoorden (“woordenzangen”), van 1855 tot 1902 verschenen in het tijdschrift “’t Daghet in den Oosten”. Tot woordenboek omgewerkt door M. Maasen en J. Goossens. Tongeren, Michiels.

 

Dommelland (prov. Limburg)


 • Goossens, J. (1978), Dommellandse Woorden. In: Mededelingen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde 8, p. 3-15.

 

Brabant (= Noord-Brabant, Antwerpen en Vlaams-Brabant)


 • Berns, J.B., H. Brok, P. van Sterkenburg e.a. (1974.), Brabantse spot- en schertswoorden. Nijmegen, Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde.

 

Frans-Vlaanderen


 • Fagoo, A., J. Sansen en P. Simon (1985), Dictionaire Flamand / Français; Français / Flamand. Dunkerque/Bourbourg, Westhoek-Editions. Les éditions des beffrois/Tegaere Toegaen.
 • Moeyaert, C. e.a. (2005), Woordenboek van het Frans-Vlaams. Dictionnaire du flamand de France. Davidsfonds, Leuven.

 

Hageland (prov. Vlaams-Brabant)


 • Tuerlinckx, J.F. (1886), Bijdrage tot een Hagelandsch Idioticon. Gent, Zuidnederlandsche Maatschappij van Taalkunde.
 • Claes, D. (1904), Bijvoegsel aan de Bijdrage tot een Hagelandsch Idioticon. Gent, Siffer.

 

Haspengouw (prov. Belgisch-Limburg)


 • Rutten, A. (1890), Bijdrage tot een Haspengouwsch Idioticon. Antwerpen, Zuidnederlandsche Maatschappij van Taalkunde; Boucherij.
 • Rutten, A. (1904), Bijvoegsel aan de Bijdrage tot een Haspengouwsch Idioticon. Antwerpen, Zuidnederlandsche Maatschappij van Taalkunde; Boucherij.

 

Nederlandstalig België


 • Claeys, H. J. (2001), Vlaams Dialectenwoordenboek. Antwerpen, Artus.
 • Gezelle, G. en J. Craeynest (1907-1909), Loquela. Taalkundig maandblad door G. Gezelle uitgegeven van 1881 tot 1895; tot woordenboek omgewerkt door J. Craeynest. Amsterdam, Veen. Derde druk: Tielt/Amsterdam, Lannoo/Veen, z.j. [1946].
 • Schuermans, L.W. (1865-1870), Algemeen Vlaamsch Idioticon. Leuven, Van Linthout. Bijvoegsel aan het Algemeen Vlaams Idioticon. Leuven, Fonteyn, 1883. Herdruk met inbegrip van het bijvoegsel: Torhout, Flandria Nostra, 1984.

 

Waasland (prov. Oost-Vlaanderen)


 • Joos, A. (1900), Waasch idioticon. Gent/St.-Niklaas, Siffer/Strijbol. Herdruk: St.-Niklaas, Danthe, 1979.

 

West-Vlaanderen


 • De Bo, L. (1873), Westvlaamsch idioticon. Brugge, Gailliard. Heruitgave door Joseph Samyn: Gent, Siffer, 1890-1892). Herdruk 1970, 1976, 1984: Handzame, Familia et Patria.
 • Meert, H. (1894), Westvlaamsch Idioticon. Gent, Siffer.

 

Zuid-Oost-Vlaanderen (prov. Oost-Vlaanderen)


 • Teirlinck, I. (1908-1924), Zuid-Oostvlaandersch Idioticon. Gent, Siffer. Herdruk: Handzame, Familia et Patria, 1986.