Meer info

 

Wil je nog meer informatie over dialecten en dialectologie? Hier vind je enkele links die je misschien kunnen helpen.

 

  • De ReWo-website (Permanent Overlegorgaan Regionale Woordenboeken) bundelt informatie over de verschillende grote dialectwoordenboekprojecten in Vlaanderen en Nederland.
  • Op de website van het Meertens Instituut in Amsterdam kun je een sprekende kaart beluisteren en onder andere de databases van de MAND (Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten), de SAND (Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten) en de PLAND (Plantennamen in de Nederlandse Dialecten) bekijken.
  • In de Taalkamer van het Gentse museum Huis van Alijn kun je dialectfragmenten beluisteren uit de collectie van de vakgroep Nederlandse taalkunde.
  • Vzw Variaties is een koepelorganisatie van verschillende lokale dialectverenigingen uit heel Vlaanderen.
  • De Stichting Nederlandse Dialecten (SND) is een samenwerkingsverband tussen verschillende Vlaamse en Nederlandse onderzoekers die zich met dialectologie bezighouden. Tweejaarlijks organiseren ze een dialectendag en publiceren ze een dialectenboek met artikelen over dialect rond een centraal thema.