Veldwerk: het verzamelen van de gegevens


Er is geen enkele wetenschap die voor haar gegevens zo afhangt van de medewerking van de bevolking als de dialectologie. Er bestaat dan ook een zeer oude traditie van veldwerk.

Bij elk type veldwerk moeten vooraf vijf basisvragen afdoend beantwoord worden, afhankelijk van de focus van het onderzoek: Wat? Waar? Bij wie? Hoe? en Hoeveel?

  1. Wat verzamelen?
  2. Waar verzamelen?
  3. Bij wie verzamelen
  4. Hoe verzamelen?
  5. Hoeveel verzamelen?