Materiaalverzamelingen

Sinds het einde van de 19de eeuw zijn er belangrijke verzamelingen gegevens omtrent taalvariatie tot stand gekomen op basis van schriftelijke of mondelinge enquêtes. Ze zijn allemaal dialectologisch-taalgeografisch gericht en vormen een zeer rijke bron voor talrijke studies. Een aantal verzamelingen zijn achteraf gedigitaliseerd.

Dankzij de moderne technologie komen er ook steeds meer corpora ter beschikking, waarmee men allerlei soorten taalvariatie kan onderzoeken (o.a. de taalverschillen tussen Nederland en Nederlandstalig België; verschillen tussen stijlregisters enz.).

Hier vind je een overzicht van de belangrijkste verzamelingen dialectgegevens: