Wat is 'dialect'?

Met 'dialect' wordt niet overal ter wereld precies hetzelfde bedoeld. In de traditioneel continentaal-Europese traditie wordt met ‘dialect’ een geografisch bepaalde (traditionele) taalvariëteit bedoeld. In de Angelsaksische visie is ‘dialect’ een spreekwijze met eigen kenmerken van variabele aard, met een specificiteit die vooral ontleend werd aan buitentalige sociale factoren (als sociale achtergrond, leeftijd, geslacht, situatie). De geografische factor is dus niet altijd van belang. Deze visie is verklaarbaar vanuit de taalkundige situatie in de USA.

 

Vooroordelen

Over dialecten bestaan vaak nogal wat vooroordelen en misverstanden. Daarom willen we hier graag enkele hardnekkige vooroordelen over dialecten ontkrachten én een overzicht geven van wat dialecten dan wél zijn.