De voorwetenschappelijke, romantische benadering

De Romantiek bracht in de 19de eeuw een levendige belangstelling teweeg voor al wat eigen is aan het volk, als reactie tegen het absolutisme, het classicisme en het rationalisme. Ook de eigen, 'natuurlijke' taal - in Vlaanderen dus het dialect - kon rekenen op een groeiende belangstelling. Daar kwamen in Vlaanderen nog taalpolitieke factoren bij: de externe dreiging van het Frans en de particularistische reflex tegenover het Noorden. In deze periode werden op het gebied van de dialectologie vooral dialectteksten, idiotica en dialectische vakwoordenboeken gepubliceerd.