Dialecten in de zuidelijke Nederlanden

Het dialectlandschap in Vlaanderen stopt niet aan de grens met Nederland maar loopt over de grenzen heen gewoon door tot aan de zogenoemde 'Grote Rivieren' in Nederland. Het Brabants wordt dus behalve in de Belgische provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant ook in de Nederlandse provincie Noord-Brabant gesproken. En het Limburgs hoor je niet alleen in de Belgische provincie Limburg maar ook in de gelijknamige Nederlandse provincie. Dit volledige gebied, zoals je het ook op de kaart op de startpagina ziet, is dan ook moeilijk anders te omschrijven dan 'de zuidelijke Nederlanden'.

Globaal gezien lopen de belangrijkste dialectgrenzen in dit gebied van noord naar zuid en verdelen ze Vlaanderen en het zuiden van Nederland in vijf grote dialectgebieden: het West-Vlaams, met als onderdeel daarvan het Frans-Vlaams, het Oost-Vlaams, het Zeeuws, het Brabants en het Limburgs.